Dành cho du khách

 
Nhà hàng, khách sạn

Hệ thống khách sạn Ngọc Hà (16/03/2016)

Khách sạn Ngọc Hà - Phúc Yên -Địa chỉ: Thôn Xuân Thượng, Phúc Thắng, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc -Điện thoại: (0211) 3-875-679 -Hotline: 0166-5144-567 hoặc 0978-388-387 website: http://ngochahotel.vn Khách sạn Ngọc Hà - Đại Lải -Địa chỉ: Hồ Đại Lải, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc -Điện thoại: (021...