Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Thành ủy Phúc Yên


THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 

  

Đ/c Nguyễn Thanh Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy

 

Đ/c Đỗ Tràng Quảng

Phó Bí thư TT Thành ủy

 

 

 

Đ/c Phan Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND thành phố

 

 CƠ QUAN TRỰC THUỘC

TT
Cơ quan
Chức vụ
Họ và tên
1
VĂN PHÒNG

ĐT: 02113.869.053

       02113.872.436
Chánh văn phòng
Hoàng Việt Cường

Phó Chánh văn phòng

Trần Văn Dư

Phó Chánh văn phòng

 Vũ Trí Đức
2
BAN TỔ CHỨC

ĐT: 02113.869.051

      
Trưởng ban
Lê Thanh Sơn

Phó trưởng ban

Nguyễn Xuân Hòa

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Kim Dung
3
BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 02113.881.110

Trưởng ban
Nguyễn Danh Cường

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó trưởng ban

 Đinh Trung Kiên
4
BAN DÂN VẬN

ĐT: 02113.870.139

Trưởng ban
Lưu Văn Giang

Phó trưởng ban

 Lưu Thị Kim Nhung

Phó trưởng ban

 Đỗ Đình Trung
5
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 02113.869.059

Chủ nhiệm
Đinh Mạnh Hùng
Phó chủ nhiệm

Nguyễn Hồng Thái

Phó chủ nhiệm
Trần Thị Phương Loan
 
     

 

 

Ngày đăng: 06/01/2021