Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2021- 2026

 

  

Trụ sở

Địa chỉ: phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên 
Điện thoại: 
0211.3875.171; Email: 
hdnd_py@vinhphuc.gov.vn

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch: Đào Anh Dũng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Thông


II. CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Ban Pháp chế
Trưởng ban: Nguyễn Danh Cường
Phó ban: Nguyễn Thị Thơm

2. Ban Kinh tế- Xã hội
Trưởng ban: Đinh Mạnh Hùng
Phó ban:Hoàng Thị Việt Nga

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp, Chức vụ

Nơi công tác

1

Hoàng Việt Cường

Chánh Văn phòng Thành ủy

Thành ủy Phúc Yên

2

Nguyễn Danh Cường

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị

Thành ủy Phúc Yên

3

Nguyễn Anh Đào

Công chức

Ủy ban nhân dân phường Trưng Trắc

4

Đào Anh Dũng

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

5

Phan Tiến Dũng

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

6

Lưu Văn Giang

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN  thành phố Phúc Yên

Thành ủy Phúc Yên

7

Ngô Trường Giang

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

8

Nguyễn Thị Giang

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

Đảng ủy Phường Tiền Châu

9

Đàm Thị Thu Hà

Chủ tịch LĐLĐ thành phố

Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên

10

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

11

Đinh Mạnh Hùng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Thành ủy Phúc Yên

12

Kim Đình Hùng

.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

13

Cù Thị Hương

Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy xã Cao Minh

14

Nguyễn Thu Huyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên

15

Phạm Thị Kim Liên

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Đảng ủy phường Xuân Hòa

16

Lê Mạnh Linh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân

17

Nguyễn Hạ Long

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

18

Hoàng Thị Việt Nga

Phó Ban Kinh tế - Xã hội

Hội đồng nhân dân Thành phố Phúc Yên

19

Nguyễn Thị Tố Ngà

Trưởng phòng Nội vụ

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

20

Nguyễn Hồng Phong

Phó Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy Phường Nam Viêm

21

Linh Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân Xã Ngọc Thanh

22

Lê Thanh Sơn

Trưởng Ban Tổ chức

Thành ủy Phúc Yên

23

Hoàng Tiến Sửu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân Phường Phúc Thắng

24

Lê Văn Thắng

 Chính trị viên

Ban chỉ huy Quân sự thành phố Phúc Yên

25

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hùng Vương

UB MTTQ Việt Nam phường Hùng Vương

26

Nguyễn Thị Thơm

Phó ban Pháp chế

Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên

27

Nguyễn Tiến Thông

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên

28

Nguyễn Thị Bích Thủy

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên

29

Tạ Quang Trung

Chánh Thanh tra thành phố

Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên

30

Đại Đức Thích Vĩnh Trường

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Phúc Yên

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Phúc Yên

 

 

 

Ngày đăng: 05/01/2021