Tin Văn hóa xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Hùng Vương phát huy vai trò cựu chiến binh trong thời kỳ mới

 

Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, hội cựu chiến binh phường Hùng Vương không chỉ quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhằm bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, ý chí cho thế hệ trẻ.

Nói đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân. Đó là, lý tưởng cao đẹp, yêu nước, yêu chế độ, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân… Phát huy phẩm chất đó, hàng năm, Hội CCB phường đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thanh niên các cấp, tổ chức nhiều đợt giáo dục truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống yêu nước; từ đó, hun đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Hội CCB phường Hùng Vương tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường

Cùng với việc quan tâm, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ, hàng năm, hội CCB phường cũng không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, với vai trò lực lượng rộng khắp trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, Hội CCB phường luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên gương mẫu, nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, Hội cựu chiến binh than gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Làm tốt công tác vệ sinh môi trường cùng tổ dân phố, thành lập các tổ canh trực bảo vệ ở 09/09 tổ dân phố. Song song việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng năm, hội CCB phường cũng chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…. Ngoài ra, thời gian qua, các cấp hội còn tích cực tham gia cùng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác truyên truyền trong cán bộ hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các hội viên gương mẫu trong phát triển kinh tế... Đến nay, đời sống của hội viên ngày càng nâng lên, hội viên có mức sống khá, giàu chiếm trên 70%. Những việc làm cụ thể, thiết thực của hội CCB phường Hùng Vương trong thời gian qua đã giữ vững được vai trò là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền địa phương, được nhân dân tin yêu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những việc làm đó cũng góp phần to lớn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 17/06/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*