Thông tin cần biết

Thông báo niêm yết về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hữu Bình tại phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

 Thông tin chi tiết xem tại đây!

Ngày đăng: 16/06/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*