Thời sự tổng hợp

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 Sáng ngày 15/6/2022, thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị tập huấn Công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nôi bộ, Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nôi bộ, Bộ Công an đã truyền đạt một số các nội dung liên quan đến công tác  bảo vệ bí mật nhà nước, bản các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như: Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định cụ thể của pháp luật về bảo vệ BMNN và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Thực trạng tình hình bảo vệ BMNN trên không gian mạng và phòng chống lộ, mất BMNN trên không gian mạng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian để trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị để kịp thời trao đổi, giả đáp, hướng dẫn.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phốnhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố là rất quan trọng. Đồng chí cũng đề nghị sau Hội nghị này lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:quán triệt cho cán bộ, công nhân viên trong phạm vi quản lý những nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị tập huấn này để nghiên cứu, vận dụng thực hiện hiệu quả Luật bảo vệ BMNN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bí mật nhà nước cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN; tiếp tục tăng cường và thực hiện có chiều sâu công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN;tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 15/06/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*