An ninh quốc phòng

Thành phố Phúc Yên hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022

 

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Nhiều năm liền, thành phố Phúc Yên đều đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao.

 

Năm 2022, thành phố được giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với 175 công dân cho các đơn vị. Trong đó, Lữ đoàn đặc công 113 là 30 công dân, Sư đoàn 304/QĐ 2 là 95 công dân, Sư đoàn 316/QK2 là 20 công dân và Công an 30 công dân. Có thể nói, công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm để tăng cường lực lượng, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chính vì vậy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các bước tuyển quân, từ khâu nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, tổ chức thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết”, phát lệnh nhập ngũ đến khâu chuẩn bị và giao, nhận quân.

Bước vào mùa tuyển quân, năm 2022của thành phố gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; bên cạnh đó, công dân trong độ tuổi nhận thức về trách nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa tốt, nên tìm cách “lách luật” để trốn tránh thực hiện Luật NVQS, số thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS đi làm ăn xa nhiều, công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cơ sở…

Trước những khó khăn trên, xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng NVQS thành phố đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, qua đó nâng cao nhận thức cho toàn dân, đặc biệt là các công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Trong đó, tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Luật NVQS; chế độ chính sách đối với người đi bộ đội và thân nhân các chiến sĩ khi tại ngũ; chế độ chính sách khi xuất ngũ; các mức xử phạt hành chính đối với công dân không thực hiện nghiêm Luật NVQS...

Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS 10xã, phường tăng cường lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thành công công tác tuyển quân năm 2022. Giải pháp quan trọng được đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Hội đồng NVQS từ thành phố đến các xã, phường được kiện toàn và củng cố. Trên cơ sở chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS các cấp đã triển khai công tác tuyển chọn tại từng xã, phường với phương châm tất cả các khâu phải được tiến hành dân chủ, công khai từ công tác nắm nguồn, phúc tra, xét duyệt đến tuyển chọn hồ sơ, công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã được đơn vị thực hiện công khai, đăng ký đầy đủ, chính xác, tiến hành đồng bộ các bước tuyển quân theo phương châm “3 gặp, 4 biết”. Do vậy, năm 2022, thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với100% công dân trúng tuyển có đủ phẩm chất đạo đức, điều kiện sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Trong tổng số các tân binh lên đường nhập ngũ có 10 tân binh là con của cán bộ, Đảng viên; 32 công dân có trình độ cao đẳng, đại học và đặc biệt có 9 công dân thuộc con em dân tộc;  còn là công dân đềucó trình độ THPT. Không những vậy, toàn thành phố có 120 công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ấn tượng trong đó, 34/42 công dân trúng tuyển NVQS tại xã ngọc thanh đã tình nguyện viết đơn lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác tuyển quân năm 2022 sẽ là tiền đề để thành phố Phúc Yên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyển quân năm 2023./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 07/04/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*