Giới thiệu các xã, phường

PHƯỜNG XUÂN HÒA

I. Đảng ủy phường Xuân Hòa.

1. Bí thư Đảng ủy:

- Họ và Tên: Trần Văn Đức

- Số điện thoại: 02113.540.568

- Địa chỉ Email: Phuongxuanhoa.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy

2. Phó Bí thư Đảng ủy.

- Họ và Tên: Phạm Thị Kim Liên

- Số điện thoại 02113.863.079

- Địa chỉ Email: Kimlienpxh@yahoo.com.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy

II. UBND Phường Xuân Hòa.

1. Chủ tịch UBND.

- Họ và Tên: Trần Văn Đức

- Số điện thoại: 02113.540.568

- Địa chỉ Email: Phuongxuanhoa.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: UBND phường Xuân Hòa

2. Phó chủ tịch UBND.

- Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh

- Số điện thoại: 02113.879.531

- Địa chỉ Email: Thanhnguyenpxh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: UBND phường Xuân Hòa

3. Phó chủ tịch UBND.

- Họ và Tên: Dương Xuân Vũ

- Số điện thoại: 0918.575.685

- Địa chỉ Email: Phuongxuanhoa.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: UBND phường Xuân Hòa.

Ngày đăng: 08/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục