Giới thiệu các xã, phường

XÃ CAO MINH

 1. Đảng ủy xã Cao Minh

- Số điện thoại:            

- Địa chỉ email:

 

* Bí thư:

- Họ tên: Nguyễn Xuân Vĩnh; Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Minh

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

* Các Phó bí thư:

- Họ tên: Đinh Văn Thanh; Chức danh: Phó Bí thư thường trực 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

- Họ tên: Tạ Quang Trung; Chức danh: Phó Bí thư

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

2. Hội đồng nhân dân xã Cao Minh

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

* Chủ tịch:

- Họ tên: Nguyễn Xuân Vĩnh; Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Minh

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

* Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Cù Thị Hương; Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

3. UBND phường Tiền Châu:

- Số điện thoại: 0211 3 854 041

- Địa chỉ Email: vanphongxatienchau@gmail.com

* Chủ tịch:

* Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Nguyễn Văn Thanh Hà; Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục