Tin kinh tế

Phúc Yên vững bước vào năm 2022

 

Năm 2021 đầy biến động đã qua đi với vô vàn gian khó, thử thách, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phúc Yên đã từng bước vượt qua thách thức, giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, tạo nền tảng vững chắc để thành phố vững tin bước sang năm 2022 với mục tiêu cao hơn, quyết tâm lớn hơn.

Kết thúc năm 2021 với nhiều sóng gió, dịch Covid -19 xảy ra tại nhiều địa phương, diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Chính trong những khó khăn, ý chí, tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã được khơi dậy với niềm tin, khát vọng vươn lên. Thành phố đã vững vàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, với nhiều dấu ấn nổi bật. 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 202-2025; Tiếp tục phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Thành phố đã triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, từng bước thực hiện “mục tiêu kép”, vừa bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội.

 

UBND thành phố đã triển khai và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,79%. Các chỉ tiêu về kinh tế năm 2021 tuy gặp nhiều khí khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố năm 2021 ước đạt 72.240 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế thành phố có phần dịch chuyển nhẹ theo hướng giảm tỷ trọng ngành Công nghiệp- xây dựng sang ngành Dịch vụ- Thương mại với tỷ trọng: Công nghiệp - xây dựng 91,31%, Dịch vụ- Thương mại chiếm tỷ trọng 8,01%; nông nghiệp 0,68%.

Thu ngân sách mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, nhưng vẫn đạt 803 tỷ đồng, đạt 118% dự toán và bằng 81% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, ước thực hiện hết năm kế hoạch đạt 93,2%, đạt chỉ tiêu cam kết với Tỉnh ủy. Các chỉ tiêu về xã hội và môi trường của thành phố nhìn chung đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... là những tiền đề vững chắc để Phúc Yên bước vào năm 2022 với niềm tin và kỳ vọng vào những thành công mới.

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác của Thành phố: “Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng các tiêu chí Thành phố đô thị loại II; Tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế theo chỉ tiêu Đại hội Đảng; Chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện phát triển kinh tế”,  Phúc Yên đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ  tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 3%-5% so với năm 2021; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 870,9 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới khoảng 1.500 -2.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,4% so với năm 2021. Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%,khu vực nông thôn đạt 90%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt khoảng 97%, dân cư khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế; Tập trung quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. 

Chung ý chí, khát vọng vươn lên, năm 2022, Phúc Yên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế”. Từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được các cấp, các ngành đặt ra sát với tình hình thực tế nhằm đưa Phúc Yên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, sớm đưa Phúc Yên trở thành đô thị loại II./.

Lan Phương

Ngày đăng: 05/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*