Tin kinh tế

Ngọc Thanh với công tác xóa đói giảm nghèo

 

Những năm qua, xã Ngọc Thanh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo bằng nhiều giải pháp phù hợp, từ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Mấy năm về trước, khi nhắc đến xã Ngọc Thanh, người ta nhớ đến xã miền núi, giao thông đi lại khó khăn, hơn 40% dân số là bà con con dân tộc Sán Dìu, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố Phúc Yên … Nhưng đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây có nhiều cải thiện rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng đã được cải thiện, giao thông thông suốt, các công trình thủy lợi, y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng đã góp phần làm cho nhân dân phấn khởi, yên tâm lao động, sản xuất, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Để có được kết quả đó, xã Ngọc Thanh đã thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Nghị quyết Đảng bộ xã xác định công tác giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT – XH ở địa phương, vì vậy, cấp ủy, chính quyền cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức những buổi họp dân, phát tờ rơi, đặc biệt phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác xóa đói, giảm nghèo, phổ biến về những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân dân học tập

Có thể nhận thấy những thay đổi rõ rệt qua con số giảm nghèo của xã. Cụ thể, năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 3,97%, sau nhiều năm triển khai các chương trình giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,21%, và phấn đấu đến hết năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,2%.

 

Mô hình chăn nuôi gà tại xã Ngọc Thanh

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, gắn thực hiện chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh cũng như của thành phố đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt... tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Xác định "mấu chốt" của công tác giảm nghèo phải bảo đảm cho người dân có việc làm, có thu nhập và đủ khả năng tự chủ cuộc sống, vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ Thực vật, Trạm Khuyến nông thành phố mở các lớp tập huấn mỗi năm, cung cấp kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho bà con nông dân. Chính quyền địa phương, các đoàn thể còn giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ nông dân các giống cây trồng năng suất cao như: Giống lúa mới PC15, H-T1, bí, khoai tây, dưa lê, ớt…; hỗ trợ nuôi lợn nái sinh sản, gà đẻ … Ngoài ra, công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được địa phương chú trọng, giúp người dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi. Trên địa bàn xã hình thành các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng hoa ly và hoa tulip diện tích gần 9 ha, tập trung ở thôn Bắc Ái với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; mô hình trồng ớt với diện tích 5 ha ở thôn Đồng Giãn… Chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là gia cầm. Hiện nay, xã Ngọc Thanh có nhiều trang trại quy mô lớn.

 Trong thời gian tới, xã Ngọc Thanh xác định tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách giảm nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức hội, đoàn thể và của người dân, đặc biệt đến đối tượng hộ nghèo phải tự cố gắng, nỗ lực vươn lên. Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, tin tưởng rằng mục tiêu giảm nghèo của xã Ngọc Thanh sẽ đạt được kết quả./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 31/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*