Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

THANH TRA

- Điện thoại: 0211.3872942

- Email: thanhtra.phucyen@vinhphuc.gov.vn

2.  Chánh Thanh tra: Tạ Quang Trung

- Email: trungtq2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND thành phố, Thanh tra tỉnh giao

3.  Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Hoàng Mai

- Email: mainth@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chỉ đạo công việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, năm của cơ quan Thanh tra về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng để báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Thanh tra tỉnh; Trực tiếp ký các báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, giấy mời công dân đến làm việc; Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan khi Chánh Thanh tra vắng mặt (có ủy quyền).

4.  Phó Chánh Thanh tra: Phương Huệ

 

Email: Đang cập nhật

5. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra thị xã:

Thanh tra thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phoos thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND thành phố. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục