Tin kinh tế

Phúc Yên tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về đất đai

 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai cho người dân, thành phố Phúc Yên còn tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai; từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Với quan điểm “dễ làm trước, khó làm sau” thành phố Phúc Yên đã tập trung xử lý các trường hợp ít khó khăn, vướng mắc trước; bên cạnh đó xác định, phân loại các trường hợp vi phạm để xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm đối tượng. Thành phố cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, kế hoạch xử lý vi phạm đất đai đến cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân; Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương khi để xảy ra các vi phạm mới trên địa bàn mà không kịp thời có biện pháp giải quyết; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở cấp xã và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai ở các xã, phường nhằm  ngăn ngừa phát sinh các vi phạm mới. Với các trường hợp vi phạm đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, sẽ hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục kiên quyết thực hiện cưỡng chế xử lý vi phạm.

 

Phúc Yên kiến quyết xử lý vi phạm đất đai

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 54 của UBND tỉnh và Chỉ thị 32 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn, cũng như thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh giao, thành phố Phúc Yên kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; nhất là thực hiện cưỡng chế xử lý các trường hợp vi phạm đã được tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong năm 2021, thành phố Phúc Yên xử lý dứt điểm 281 trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai như đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện chỉ tiêu này, thành phố đã tiến hành xác định, phân loại các trường hợp vi phạm để xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm đối tượng; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai. Nhờ đó, đến ngày 30/11/2021, thành phố Phúc Yên đã xử lý được 303 trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai, đạt tỷ lệ 109% so với chỉ tiêu được giao.

Cùng với việc tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại vi phạm đất đai, thành phố Phúc Yên cũng yêu cầu các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm đất đai, không để phát sinh trường hợp vi phạm mới./.

Lan Phương

Ngày đăng: 15/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*