Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

           1- Tên cơ quan: Phòng Quản lý đô thị

2- Số điện thoại: 0211 3872935

3- Phó trưởng phòng phụ trách: Vũ Hồng Thành

Địa chỉ Email: ThanhVH@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Quản lý chung mọi hoạt động và công tác của phòng theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của được UBND thành phố giao. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên và Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác phòng.

+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

Quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn, chương trình, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ về phát triển đô thị, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn;

Chịu trách nhiện trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý vật liệu xây dựng;

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tham gian ban ATGT than

Phụ trách Công ty CP Môi trường và CT đô thị;

Tham gia Hội đồng, các Ban chỉ đạo cấp thị theo ngành và lĩnh vực được phân công.

3- Các Phó trưởng phòng:

Họ và tên: Hoàng Tuấn Sơn


            Địa chỉ Email: sonht2@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách:

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp phép xây dựng, cấp phép đào đường các công trình thuộc lĩnh vực phải xin phép xây dựng;

Quản lý trật tự xây dựng, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

Quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý mốc giới, cốt xây dựng trên địa bàn. Thẩm định các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố được phân cấp trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức công bố, công khai quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng. Quản lý, bảo trì đường bộ, kiểm tra và thực hiện việc xây mới, sửa chữa, duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hàng tháng; hàng quý tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Giao thông;

Phân loại tên đường, tên phố;

Quản lý quỹ nhà ở và công sở, điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở trên địa bàn;

Quản lý chất lượng công trình;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

Khi Trưởng phòng vắng mặt, Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng;

  Họ và tên: Cao Đức Thắng

Địa chỉ Email: Thangcd2@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng thông tin dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước;

Phối hợp quản lý hạ tầng kỹ thuật: Cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường Đô thị, công viên, canh xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe, giao thông, vận tải;

Chủ trì, phối hợp nghiệm thu dịch vụ công ích, xây dựng nhiệm vụ; kế hoạch hành tháng; hàng quý về công tác dịch vụ công ích;

Phối hợp, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xây dựng các dự án giao thông nông thôn. Hàng tháng; hàng quý tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Giao thông;

Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục