Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

           1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Hà
              2. Phó trưởng phòng: Khúc Thị Thái        
              3. Phó trưởng phòng: Lê Cảnh Hưng

             4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

            Phòng VH&TT có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp thị quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; truyền hình; báo chí; xuất bản ở địa phương./.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục