Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI

Số điện thoại: 0211.3856.059

 Địa chỉ Email: bqldldl@gmail.com

Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Xuân Lương

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Xuân

Chức năng, nhiệm vụ: 

a- Chức năng:

- BQL KDL Đại Lải là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Phúc Yên có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nuớc về công tác xây dựng và quản lý quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hoạt động du lịch, dịch vụ; quản lý dịch vụ đô thị vệ sinh môi trường thuộc khu vực Đại Lải.

- BQL KDL Đại Lải có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Phúc Yên.

- Trụ sở của Ban đặt tại Khu A Đại Lải - xã Ngọc Thanh – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 

b- Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm, kế hoạch nâng cấp, phát triển khu du lịch, chương trình thu hút khách du lịch.

2. Giám sát và thực hiện chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và nâng cấp các công trình xây dựng đã được các cấp có thẩm quyền cho phép;

- Phát hiện, báo cáo để UBND thành phố xử lý hoặc trình các cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm luật trong xây dựng;

- Phối hợp với các ngành có chức năng của thành phố trực tiếp kiểm tra quản lý quy hoạch, quản lý các hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức đơn vị cá nhân trong Khu du lịch Đại Lải.

3. Quản lý toàn bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý sử dụng hệ thống điện, đường giao thông trong khu vực, hệ thống cấp thoát nước.

4. Quản lý khai thác dịch vụ du lịch và sử dụng khu nhà nghỉ Phúc Yên.

+ Tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức, quy hoạch sắp xếp các dịch vụ bán hàng trong khu vực quản lý, các dịch vụ du lịch đã có; phát triển nhiều loại hình kinh doanh du lịch có thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước (trừ phí thủy lợi);

+ Phát hiện và có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố để xử lý các dịch vụ kinh doanh du lịch không đúng quy định của pháp luật;

+ Xây dựng nội quy hoạt động của nhà nghỉ Phúc Yên đúng theo quy định của pháp luật; Phục vụ đón tiếp khách của UBND thành phố và các cơ quan có liên quan theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

5. Phối hợp với cơ quan công an chính quyền địa phương đảm bảo về tài nguyên du lịch; Có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Khu du lịch.

6. Quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường trong toàn bộ Khu du lịch; Phối hợp với công ty vệ sinh môi trường có biện pháp thu gom rác thải, vận chuyển ra khỏi khu vực và đổ đúng nơi quy định; Phát hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với UBND thành phố.

8. Tham mưu giúp UBND thành phố quản lý về bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao cho./.

Nguồn: Ban quản lý Khu du lịch Đại Lải

Ngày đăng: 23/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục