Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

 

Số điện thoại: 02113.869.176

Địa chỉ email: ldldphucyen@gmail.com

Chủ tịch: Đàm Thị Thu Hà

Phó chủ tịch: Phùng Quang Phú

 Chức năng, nhiệm vụ:

Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước,tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

            Nguồn: Liên đoàn lao động thành phố Phúc Yên

 

Ngày đăng: 31/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục