Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

BAN QUẢN LÝ DỰ DÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Số điện thoại: 02113.872.886

Địa chỉ Email: qldadtxd.phucyen@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Trương Hùng Kiên

Email: Kienth2@vinhphuc.gov.vn

Phó giám đốc: Phạm Thị Trần Quỳnh

Email: quynhptt@vinhphuc.gov.vn 

Phó giám đốc: Vũ Minh Vi

Email: Vivm@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ngày đăng: 23/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục