Thông tin cần biết

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ 2 tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (17/06/2022)

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ 2 tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên...

Kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 6/2022 (14/06/2022)

Kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 6/2022...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2022 (16/06/2022)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2022...

Thông báo niêm yết về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hữu Bình tại phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc (16/06/2022)

Thông báo niêm yết về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hữu Bình tại phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc...

Kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước thành phố Phúc Yên năm 2022 (10/06/2022)

Kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước thành phố Phúc Yên năm 2022...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử đụng đất đối với 15 thửa đất tại Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP số 6, phường Đồng Xuân (27/05/2022)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử đụng đất đối với 15 thửa đất tại Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP số 6, phường Đồng Xuân...

Thông báo nội dung thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2022 (07/06/2022)

Thông báo nội dung thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2022...

Thông báo điểm thi vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng giáo viên thành phố Phúc Yên năm 2022 (26/05/2022)

Thông báo điểm thi vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng giáo viên thành phố Phúc Yên năm 2022...

Văn bản trả lời ý kiến “Trích dẫn nguồn thông tin” (25/05/2022)

Văn bản trả lời ý kiến “Trích dẫn nguồn thông tin”...

Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông,lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh (20/05/2022)

Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông,lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh...