Tin kinh tế

Nhiều cựu chiến binh thị xã Phúc Yên làm kinh tế giỏi (12/08/2013)

Thành công trong việc phát triển kinh tế trang trại theo mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi động vật hoang dã...

Phúc Yên vươn tới đô thị hiện đại (12/08/2013)

Kế hoạch nhằm tới mục tiêu xây dựng thị xã Phúc Yên trở thành đô thị hiện đại ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô Hà Nội...

Thị xã Phúc Yên phát triển kinh tế trang trại (12/08/2013)

Các mô hình trang trại trên địa bàn Phúc Yên đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân...

Thị xã Phúc Yên tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 7.000 tỷ đồng (20/11/2012)

9 tháng năm 2012, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phúc Yên gặp nhiều khó khăn...